Spoštovani VSI ZAPOSLENI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU!

Vsi skupaj opravljamo poslanstvo katerega pomen se je v zadnjem desetletju počasi a vztrajno izgubljal. Lahko rečemo, da smo s korono dosegli najnižjo točko na področju vzgoje in izobraževanja. Odnos oblasti, vlade in t. i. stroke do izobraževanja ne le grobo posega v naše temeljne ustavne in delavske pravice, ampak tudi povzroča nepopravljivo škodo našim otrokom in mladostnikom. 

Da bi lahko zaščitili njih, moramo najprej zavarovati sebe. Zato se je po vseh teh mesecih delovanja posameznih civilnih iniciativ povezanih z VIZ (Delavci v VIZ proti prisili, Otrok ne damo…) oblikovala ideja, ki predstavlja vrhunec naših prizadevanj. 

Ustanovitev in delovanje novega sindikata, ki se ne bo zavzemal le za naše plače, ampak tudi za pogoje našega dela,  je danes in v prihodnosti nujna. Očitno je, da bodo naše pridobljene in obstoječe  pravice poskušali omejevati in izničevati tudi v prihodnje.  Aktivnosti so nujne.

Zato vas obveščamo , da je bil dne 30. 7. 2021 bil ustanovljen  Sindikat »ZAPOSLENI V VIZ – SONCE SLOVENIJE«. (Skrajšano ime: Sindikat ZVIZ Sonce Slovenije)

Osnovnih podatki –   STATUT:

»SINDIKAT ZVIZ SONCE SLOVENIJE je od delodajalcev in državnih organov neodvisna, demokratična in prostovoljna organizacija delavcev, ki v skladu z Ustavo RS, mednarodnimi akti in zakoni ter načeli pravne in socialne države uveljavlja in varuje delavske in socialne pravice in interese svojih članov ter se zavzema za izboljšanje delovnih razmer, delovnih pogojev in materialnega položaja svojih članov, ki so zaposleni v dejavnosti vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture.

Delavci v dejavnosti vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, se včlanijo v SINDIKAT ZVIZ SONCE SLOVENIJE s podpisom pristopne izjave, s čimer potrjujejo, da bodo spoštovali statut organizacije sindikata.

SINDIKAT ZVIZ SONCE SLOVENIJE preko SINDIKATA SONCE SLOVENIJE, svojim članom zagotavlja vse pravice do pravne zaščite pod pogoji statuta ter Pravilnika o pravni zaščiti SINDIKATA SONCE SLOVENIJE.

Organi sindikata so:

  • predsednik SINDIKATA ZVIZ SONCE SLOVENIJE in njegov namestnik (Polona Krobat)
  • izvršni odbor oziroma njegovi člani (Bojana Pustinek, Aleksandra Kostanjevec,   Katarina Bošnjak, Laura Mohorko Kumer)

Facebook spletna stran sindikata: klikni povezavo.

KAKO SE VČLANITI V SINDIKAT ZVIZ?

Izpolnite pristopno izjavo, jo podpisano skenirate  in pošljete na elektronski naslov; 
zviz@pisarnasonce.si

Povezava do pristopne izjave: KLIKNI TUKAJ.

S podpisom in oddajo pristopne izjave ste včlanjeni v sindikat, ki bo glede pristopa uredil vse pravno formalne zadeve v vašem kolektivu.  Sindikat  bo glede na določila Statuta Sindikata varoval vaše ustavne in delavske pravice, ki vključujejo tudi POGOJE DELA!!! (glej Statut)

Opomba za tiste, ki so včlanjeni v katerem drugem sindikat; v izogib plačevanju članarine v obeh sindikatih, se morate izpisati  (IZPISNA IZJAVA) iz sindikata, kjer ste včlanjeni sedaj.

VIZIJA;
Zavzemanje za naše ustavne in delavske pravice je vsekakor v dani situaciji prvotnega pomena. Sindikat pa v bližnji prihodnosti načrtuje tudi formiranje posameznih segmentov vzgoje in izobraževanja. Tako bomo oblikovali skupine na področju osnovnih in  srednjih šol, vrtcev, glasbenih šol, univerze, svetovalne službe, zavodov povezanih z VIZ,  tehničnega kadra in tako poskušali čim bolj kompleksno obravnavati problematiko posameznih področij vzgoje in izobraževanja. 

Pristop in včlanitev v sindikat je na povsem prostovoljni osnovi. Kdor je začutil klic in komur smo zbudili upanje, srčno vabljen, da se pridruži v skupnih prizadevanjih za naš lepši jutri. 

Za ZVIZ

Bojana Pustinek, prof. zgod. in soc.