Spoštovani:

predsednik Vlade RS,  g. Janša,

predsednik Republike Slovenije, g. Pahor, 

minister za zdravje, g. Poklukar

 Poziv in sporočilo odločevalcem ob nameri samotestiranja otrok: teptanja temeljnih človekovih pravic ne dovolimo več!

Pišemo vam, ker vam želimo osebno predati peticijo s trenutno preko 20.500-imi podpisi proti testiranju otrok v šolah in pojasniti naša stališča. Peticija s podpisi in vsebino je dostopna tukaj: https://otroknedamo.si/testiranja-otrok-ne-dovolimo.

Verjamemo, da vam moralni imperativ kot predsedniku Vlade, Ministru za zdravje in predsedniku Republike ne bo dopuščal, da bi zaobšli povezane civilne iniciative in preko 20.000 podpisnikov peticije v skrbi za naše otroke. Starši in učitelji smo tokrat odločeni, da želimo biti slišani!

Zaupanje ljudi v sporočila Vlade in strokovne skupine je že zdavnaj izgubljeno. Začenši z zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju, ki besedo »prostovoljno« močno občutimo na svoji koži.

V primeru testiranj otrok, kakršna je namera strokovne skupine v prihodnosti, gre za nadgradnjo grobega kršenja temeljnih otrokovih pravic. Že sama uporaba mask od 6. razreda naprej je več kot sporna in posega v več z Ustavo zagotovljenih pravic. V pravnem mnenju odvetnice Petek je med drugim zapisano: “V primeru izvajanja predmetnega odloka se posega vsaj v naslednje ustavno varovane pravice:

•       pravice otrok, ki po ustavi uživajo posebno varstvo in skrb (56. člen Ustave RS);

•        pravice in dolžnosti staršev, da vzdržujejo, izobražujejo in vzgajajo svoje otroke (54. člen

Ustave RS);

•        posebno varovanje družine (53. člen Ustave RS);

•    pravica do nedotakljivosti človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic (35. člen Ustave RS);

•         pravica do enakopravnosti (14. člen Ustave RS);

•         pravica do enakega varstva pravic (22. člen Ustave RS);

•         pravice otrok (56. člen Ustave RS);

•         pravica do svobode izobraževanja (57. člen Ustave RS);

•         pravica do svobode vesti (41. člen Ustave RS);

•         pravica do svobode izražanja (39. člen Ustave RS);

•         vključno z načeli pravne in socialne države (2. člen Ustave RS).”

Predmet varstva navedenih pravic, v katere posega odlok, so najbolj občutljive ustavno zavarovane vrednote. Zato, kot potrjujejo prakse slovenskega Ustavnega sodišča, ESČP in vodilnih evropskih ustavnih sodišč, mora vsak poseg v te pravice in tamkaj zavarovane vrednote prestati ne kateri koli, temveč strogi test sorazmernosti.

Šole niso generator okužb, iniciativa Slovenskih zdravnikov na podlagi globalnih strokovnih raziskav namreč še posebej poudarja, da naše otroke med epidemijo zlorabljamo v imenu solidarnosti. Z ukrepi, ki smo jih naložili na njihova ramena, da bi zaustavili širjenje epidemije, jim tudi škodimo. Že v večih raziskavah je bilo dokazano, da smo z izolacijo zavrli njihov motorični in kognitivni razvoj, jim oslabili imunski sistem, povzročili psihične stiske in jim onemogočili pridobivanje znanja. Kot njihovi starši, učitelji in ravnatelji smo jih dolžni zaščititi in breme spopadanja z epidemijo prevzeti na svoja ramena. Prav tako je na mestu trditev, da je uvedba obveznega testiranja zdravih učiteljev in vzgojiteljev pred vračanjem otrok v vrtce in šole in morebitno testiranje zdravih otrok strokovna napaka. 

Strokovni članki, ki jih navaja iniciativa Slovenskih zdravnikov, so dostopni na tej elektronski povezavi: https://www.slovenskizdravniki.si/strokovno-mnenje-o-izvajanju-posebnega-presejalnega-programa-sars-cov-2-v-viz/ .

Hkrati tudi naši sosedje Avstrijci resno razpravljajo o smotrnosti testov, saj je ob visoki številki samotestiranih učenk in učencev število okuženih izjemno nizko (https://www.bzoe-kaernten.at/testpflicht-fuer-schueler-ist-gesetzeswidrig/).

Testi so dokazano diagnostično nezanesljivi, o čemer se je 31. 3. 2021 izreklo tudi avstrijsko sodišče.(https://www.info-direkt.eu/2021/03/31/oesterreichisches-gericht-kippt-urteil-pcr-test-nicht-zur-diagnostik-geeignet/?fbclid=IwAR2BdPzQhGnugGqxGrtUtoLy9zFOJPv0vMSoAlWpncFixDNOdqDFAqmZvkg). 

Iz vsega navedenega je jasno, da testi ne morejo in ne smejo biti pogojevalni element za aktivno, polno in svobodno sodelovanje v izobraževalnem procesu, ne polje zlorabe osebnih podatkov in nikakor ne poligon diskriminacije.

Prilagamo vam tudi celoten pregled držav članic EU glede testiranj (https://www.valeriekchm.com/blog/2021/3/22/dokazi-testiranje-uciteljev-ni-bilo-obvezno-sirom-po-tujini).

Vse, kar se dogaja na polju kršenja temeljnih človekovih in otrokovih pravic v imenu virusa, je zloraba virusa. Brez pravnih podlag in brez relevantnih znanstvenih raziskav.

Vsak od nas je do lanskega leta skoraj sleherni dan lahko zasledil strokovne razprave o epidemiji spletnih odvisnosti med otroki in mladostniki; o pomembnosti kakovostnega časa preživetega v naravi in zmanjševanju časa pred zasloni. O tem, kako pomembna sta zgled in energija nas odraslih, ki jo topogledno vlagamo v vzgojo. Kar naenkrat so slovenski otroci in mladostniki najdlje časa in po več ur dnevno priklenjeni pred ekran in s tem naenkrat ni nič več narobe?? 

Športni pedagogi in psihologi opozarjajo na številne nepopravljive ali težko popravljive posledice, vi pa postavljate nove in nove pogoje, ki onemogočajo in zaustavljajo normalizacijo šolstva. O tem na glas svarijo izjemni strokovnjaki s področja psihologije, tako tudi dr. Katja Košir, ki poudarja, da bodo največjo škodo na ramenih nosili otroci. (https://maribor24.si/intervju/dnevna-nekateri-se-v-teh-mesecih-sole-na-daljavo-niso-naucili-nicesar). Mladostniška psihiatrija poka po šivih, ker smo mladim vzeli njihovo esenco, jih osamili in zlomili njihovega duha. In vse to v imenu virusa.

Sporočamo vam: skupaj zaščitimo najranljivejše. Na eni strani so to naši najmlajši, otroci in mladostniki, na drugi strani naši najstarejši. Način zaščite prvih ni enak načinu zaščite slednjih. Oboje pa čustveno ubija osama, odsotnost pristne človeške topline, tople besede, toplega objema. Uničevanja človečnosti naših otrok slovensko ljudstvo ne bo dopustilo, saj je to zadnja definicija človeškega obstoja, človeške biti!

Iz vseh zgoraj navedenih argumentov menimo, da je nujno, da vam navedena stališča predstavimo tudi osebno (skladno z upoštevanjem distance in drugih ukrepov, lahko tudi preko spletnega srečanja). Prosimo vas, da nam termin srečanja sporočite najkasneje do petka, 9. 4. 2021 do 15. ure, saj situacija zahteva takojšnjo ukrepanje. 

S spoštovanjem in vse dobro,

Civilna iniciativa Otrok ne damo

Civilna iniciativa Delavci VIZ proti prisili