Spoštovana gospa ministrica!

V oddaji Politično s Tanjo Gobec, RTV SLO, dne 27. 12. 2020 ste izjavili: “Vračanje v šole bo potekalo na osnovi treh kriterijev; pozitivne epidemiološke slike, spoštovanju vseh zaščitnih ukrepov in hitrem testu, ki ga bodo morali učitelji opraviti.”

  • 1. obvezno za zaposlene v VIZ,
  • 2. pogoj za opravljanje dela.

Obveščamo vas, da se s tem številni zaposleni v VIZ ne strinjamo.Obvezno testiranje ne sme in ne more biti pogoj za opravljanje delovnih obveznosti v VIZ brez jasnih epidemioloških in pravnih razlag, da je ta ukrep nujen in v odnosu z drugimi ukrepi za zajezitev širjenja okužb v državi tudi sorazmeren. Zahtevanje in pogojevanje testiranja za zaposlene v VIZ ne omogoča enakosti varovanja ter sistemskega ukrepanja pred širjenjem okužbe s COVID-19 in nas skrbi, da bo ta ukrep prekomeren, celo neustaven za zaposlene in ostale deležnike v VIZ.

Prav tako je nedopustno, da se odgovornost za ukrepanje zoper tiste, ki bodo zavrnili testiranje, prenaša na ravnatelje. V okrožnici OSNOVNIM ŠOLAM S PRILAGOJENIM PROGRAMOM ZAVODOM ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI OSNOVNIM ŠOLAM Z ODDELKI PRILAGOJENEGA PROGRAMA SOCIALNO-VARSTVENIM ZAVODOM, ki jo je izdalo MIZŠ z dne, 29. 12. 2020, s strani direktorja direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolo Antona Baloha, je zapisano, da je želeno, da se vsi zaposleni v šolah in zavodih testirajo na okužbo s SARS CoV-2. Pričakujemo, da bo testiranje ostalo neobvezno za vse zaposlene v VIZ.

Zato vas P O Z I V A M O:

  •  k skupnemu iskanju rešitev za varno in čimprejšnjo normalizacijo VIZ na vseh ravneh, 
  •  da upoštevate našo ustavno in zakonsko pravico svobodnega odločanja, 
  •  da vračanje zaposlenih v vzgojno-izobraževalne ustanove ni pogojeno z obveznim testiranjem. 

Obenem vam sporočamo, da je vsako pogojevanje izobraževanja z obveznimi hitrimi testi nesprejemljivo tudi za vse učence, dijake in študente. 

Ljubljana, 30. 12. 2020 Civilna iniciativa zaposlenih v VIZ:


https://otroknedamo.si/index?fbclid=IwAR0DzRSA5Hg8BUYNmODstulQhtjBQHO-avAJz55QxjpzYdDNx3e4xauJztU