dr. Igor Papič 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana 

V Ljubljani, 8. 7. 2022

Renata Filipič 
renata.filipic@guest.arnes.si 
Iniciativa združenih pedagogov in staršev Slovenije
Glas učitelja

Prvi odziv na odgovor ministra za izobraževanje, znanost in šport na javno pismo ob koncu šolskega leta

Spoštovani gospod minister, dr. Igor Papič!

Veseli nas, da ste naše javno pismo obravnavali kot skrb za vse, ki smo tako ali drugače vpeti v vzgojo in izobraževanje, predvsem pa kot skrb za naše učence in dijake ter tudi študente.  

Zahvaljujemo se za podrobnejšo razlago v zvezi z raziskavami, ki potekajo na področju vzgoje in izobraževanja zadnji dve leti.

Vaša podpora vključitvi pedagogov iz prakse v tekoče in prihodnje raziskave se nam zdi nadvse pomembna in nujna. Upamo, da ste prepoznali Iniciativo združenih pedagogov in staršev Slovenije ter društvo Glas učitelja kot deležnika, ki bosta prispevala k uspešnemu reševanju izzivov, s katerimi se zaradi protikovidnih ukrepov v procesu vzgoje in izobraževanja srečujejo otroci in mladostniki.   

Seznanjamo vas, da bomo vaš odgovor v Iniciativi združeni  pedagogi in starši Slovenije, v društvu Glas učitelja in drugih sopodpisanih iniciativah preučili ter vas o naših razmišljanjih in predlogih za sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju prihodnjega raziskovanja in dela v vzgoji in izobraževanju obvestili do pričetka novega šolskega leta.  

S prijaznimi počitniškimi pozdravi, 

v imenu 

Iniciative združenih pedagogov in staršev Slovenije,
društva Glas učitelja,

Renata Filipič

** pismo ministra za izobraževanje, znanost in šport na javno pismo ob koncu šolskega leta**