V imenu društva »Glas učitelja« smo zajeti vsi, ki delamo na področju vzgoje in izobraženja po celotni vertikali. To smo vzgojitelji, razredni in predmetni učitelji ter profesorji, srednješolski in univerzitetni profesorji, ki stremimo k skupnim ciljem:  

  • želja in zavzemanje za kvalitetnejše delovanje v šolskem prostoru,
  • naš poklic je naše poslanstvo,
  • razvijanje kritičnega razmišljanja o vseh aktualnih problematikah,
  • sposobnost dialoga.

Izobraževalni sistem je odraz stanja vsake družbe. Vse kar je dobrega in slabega, se tukaj odseva kot obraz v zrcalu. Kakšno družbo želimo? Katere so naše vrednote? Je to monolog, poslušnost, nekritičnost? Ali pa morda dialog, razmišljanje in kritičnost? Od tega je odvisno, kako bo potekala vzgoja in izobraževanje naših otrok.

Univerzalne vrednote preudarnosti, zmernosti in tolerance niso nikjer zapisane, pa vendar se jih zaveda vsak dober učitelj. Noben učni načrt ne more nadomestiti zdravega razuma, ki to preliva na tablo, v zvezke in nenazadnje v srca naših učencev. Iskrica, ki jo vzdržujemo ali ugasnemo, lahko vpliva na to, kako se bodo otroci razvili in nekoč kot odrasli vodili našo družbo. Izobraževalni sistem je daleč od popolnega, kar ne pomeni, da so nenehne spremembe in pritiski dopustni. Razprtije odraslih v igralnicah in šolskih klopeh nimajo mesta. Šolski prostor ne more in ne sme biti kraj, kjer so lomijo kopja parcialnih interesov, katerih vizija ne seže čez prag enega mandata.

Vsak pedagoški delavec ima vlogo soustvarjanja pogojev, ki omogočijo mladim, da postanejo močan družbeni steber, empatičen in sposoben uspešnega kljubovanja izzivom življenja. Posledično člane društva “Glas učitelja” vodi in spodbuja:

  • resnica, ne laž,
  • zmernost, ne napuh,
  • diskusija, ne diktat,
  • toleranca, ne sovraštvo,
  • razmišljanje, ne poslušnost in
  • učenje, ne pomnjenje.

Navedene svoboščine in stališča bomo skozi avtonomijo vzgojiteljskega in učiteljskega poklica srčno in brezpogojno udejanjali na vseh ravneh učnega okolja kot tudi širše.