Dijakom ne povzročajmo dodatnega stresa!

Matura je zaključek izobraževanja v srednjih šolah in predstavlja pomembno življenjsko prelomnico. Že v običajnih okoliščinah matura dijakinjam in dijakom predstavlja stres, ki ga morajo premagati na poti do izbranega življenjskega cilja. Zato so generacije mladih, ki so   izpostavljeni posebnim, izrednim razmeram, v nezavidljivem položaju in mnoge v veliki stiski, kar izhaja tudi iz socialno ekonomskih okoliščin, te pa so nastale tudi kot posledica ukrepov za zajezitev virusa SARS Cov2 .

MIZŠ je decembra lani sporočilo, da bo matura v šolskem letu 2020/21 izvedena z nekaterimi prilagoditvami(Matura 2021 z nekaterimi prilagoditvami, 18. 12. 2020 MIZŠ). Državna komisija za splošno maturo in Državna komisija za poklicno maturo namreč soglasno ugotavljata, da imajo kandidati na maturi 2021, zaradi izrednih razmer kot posledic epidemije Covid-19, slabše pogoje za pripravo na maturo zaradi zaprtja šol v šolskih letih 2019/20 in 2020/21, neizvedenega pouka in izvedbe pouka na daljavo

Zato milo rečeno preseneča nenadna odločitev ministrstva (prvič sporočena dne 15. 4. 2021), da bo že petič v kratkem času od začetka cepljenja spremenjena nacionalna strategija cepljenja proti covidu-19, in se med prednostne skupine po novem uvršča tudi generacija maturantov. Na ministrstvu za zdravje nenadno spremembo opravičujejo z navedbo, da bo cepljenje prispevalo k normalizaciji življenja in maturantom omogočilo, da se bodo lahko čim bolj neobremenjeno pripravljali na maturo. Maturanti imajo čas najpozneje do ponedeljka 19. 4. 2021 do 12. ure, da se prijavijo na cepljenje v cepilnem centru pri zdravstvenemu domu stalnega prebivališča. Cepili se bodo do 23. aprila, začetek splošne mature pa je 4. maja. 

Glede na okoliščine in odzive stroke v javnih občilih menimo, da je časovna umestitev cepljenja nepremišljena in prenagljena, saj  izkušnje ob cepljenju učiteljev kažejo, da gre za precejšnjo možnost obolenja za COVID-19 in tudi precejšen pojav neželenih učinkov po cepljenju. V tem primeru je več kot jasno in razumljivo, da se dijaki za maturo ne morejo pripravljati nemoteno in zbrano. Lahko se tudi zgodi, da bodo prav zaradi cepljenja imeli onemogočen pristop k maturi.  Cepljenje jih ne odveže karantene ( vsaj 21 dni po cepljenju).

Vakcinacija lahko torej doseže ravno nasprotni učinek in dijakom onemogoči opravljanje mature. 

In kar je najpomembnejše in kar bode v oči najbolj: gre za odločitev, ki je v nasprotju z odločitvijo Svetovalne skupine za covid-19 pri Ministrstvu za zdravje. Vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Bojana Beović je v informativni oddaji Odmevi potrdila, da spremembe nacionalne strategije cepljenja niso predlagali, niti se z njo ne strinjajo. »V tem primeru ne gre za strokovno odločitev, ampak za neko pobudo, kot sem seznanjena, s strani šolstva, in neko politično odločitev.« 

Ob tem se postavlja vprašanje na mestu: Zakaj se je pojavila ideja o cepljenju maturantov tik pred pisanjem prvih maturitetnih nalog? 

Kljub temu, da dr. Beovičeva zanika, da gre za porabo odklonjenih doz cepiva AstraZeneca zaradi pojava neželenih učinkov pri cepljenih z omenjenim cepivom, se poraja resen dvom. Nezaupanje stopnjuje tudi njena izjava,  da je tveganje za pojav neželenih učinkov pri cepivu proizvajalca AstraZeneca nekoliko višje, kar primarno predstavlja velik zadržek za trenuten pristop k cepljenju maturantov in njihovemu ogrožanju zdravja.

Dijaki so že drugo šolsko leto prikrajšani za pouk v normalnih okoliščinah. Vsako ustvarjanje dodatnega stresa in stisk v povezavi z maturo je zato nepotrebno in lahko tudi škodljivo! Pustimo dijakom čas za pripravo in izvedbo zaključitve srednješolskega izobraževanja.

Zato pozivamo MIZŠ, da še enkrat dobro premislite in skupaj z zdravstveno stroko sprejmete  strokovno usklajena stališča, ki bodo dijakom omogočila čim manj stresno pripravo in opravljanje mature.

Civilna iniciativa Otrok ne damo,

Civilna iniciativa Delavci VIZ proti prisili,

Civilna iniciativa Starši za UP