Spoštovani g. Gregor Pečan.

Pišemo Vam s strani združenih ljudskih iniciativ ki predstavljajo demokratično družbo.

Ob včerajšnjem vašem nastopu v oddaji “24 ur zvečer” smo naravnost zgroženi. Menimo, da ste na temo samotestiranja otrok javno poteptali mnenje skoraj 20.000-ih staršev in delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki se že več kot pol leta trudimo zaščititi ustavne pravice državljank in državljanov, ki so nam v imenu epidemije kršene na vsakem koraku.

Starševstvo in otroci so posebej varovane ustavne kategorije, ki jih moramo zaščititi. Vzgojitelji in učitelji moramo biti tisti člen naše družbe, ki se je sposoben kritično oglašati, in to je pomembno zlasti v tem času, ko oblast avtoritarno prestopa svoja pooblastila in v imenu epidemije stopa v področje šolstva. Namesto, da bi se kot najvišji subjekt med odločevalci v VIZ zavzemali za normalizacijo šolstva na vseh ravneh, nekritično spremljate odločitve odločevalcev. Še več, v preteklih dneh, ko smo v času “lockdowna”, preko medijev bili seznanjeni o nameri samotestiranja učencev, niste o sorazmernosti tega ukrepa spregovorili niti ene same besede, pravzaprav navijate in s stavkom “ne vem, če si kdo v državi upa to narediti kot obvezo”, sugerirate obveznost tega nesorazmernega ukrepa in izzivanje oblasti, če si upa. Zdaj že vemo, da si upa čisto vse, in vaša drža zavzame dejstvo, da smo pripravljeni storiti prav vse v imenu ugajanja in farsičnega dejstva, da bodo šole ravno zato ostale odprte! Poglejte izven meja Slovenije, tudi v Nemčiji (ki je mimogrede ena redkih držav, ki v nekaterih zveznih državah izvaja ta ukrep), so se učenci testirali. Rezultat? Šole so v petek zaprli kljub temu, hkrati pa so zaznali le okrog 200 pozitivnih šolarjev v vsem tem času, kar ne dosega niti odstotka, ki je v navodilih opredeljen kot pričakovana napaka lažnih pozitivnih testov. Mar res ne vidite, da gre zgolj za numerično zviševanje številk in izživljanje na naših otrocih? Ali veste, da so v Nemčiji pričeli s testiranjem predšolskih otrok v vrtcih? Se vam tudi to zdi nujno in potrebno? Se vam zdi to prav, da so otroci, na podlagi pozitivnih številk, redno poslani na invazivne PCR-teste? Se vam zdi moralno in etično skorajda navijanje za obvezo testiranja? Veste, da ste bili ravno vi tisti, ki ste odločevalcem preko medijev sugerirali obvezo (ki to ni) testiranja delavcev v VIZ z zakonsko podlago? Ali vaša pooblastila segajo celo v skrb in zdravje naših, lastnih otrok? So sedaj oni vaša last?

Staršem mora biti omogočeno, da svojim otrokom zagotovimo vzgojo in izobraževanje v skladu s svojimi verskimi, svetovnonazorskimi in pedagoškimi prepričanji in se kot takšni morajo spoštovati v skladu z nacionalnimi zakoni, ki urejajo njuno uresničevanje. Iz tega izhaja tudi materialna, moralna in etična dolžnost nas staršev, da ostanemo budni in opozarjamo vas, ki ste prvi vzgled in vodilo šolskega sistema, na možne posledice stranskih učinkov testiranj z nezanesljivimi antigenskimi testi. Poleg fizičnih stranskih učinkov lahko povzročajo tudi nepovratne psihične pretrese zaradi nedovoljenega posega v telo in doživljanja travm iz razloga trenutne medicinske (ne)strokovnosti. Po Zakonu o družinskih razmerjih je prva naloga staršev, da svoje otroke vzgajajo z vso skrbnostjo in zato pod nobenim pogojem ne moremo dopustiti, da se nad njimi izvajajo neutemeljena in neraziskana medicinska testiranja.

Še enkrat poudarjamo, da so naši, slovenski otroci, dijaki in študentje steber razvoja demokratične družbe, zato ne bomo dovolili, da se posega v njihovo svobodo, integriteto, zdravje in psihološko stanje. Šola dokazano ni in ne more biti generator okužb, zato je testiranje otrok prekomeren in neustaven ukrep, ki posega v najgloblje pravice otrok, ki jim mora biti zagotovljena nedotakljivost človeške, telesne in duševne celovitosti. Starši in učitelji smo popolnoma složni. Vladno kršenje temeljnih človekovih pravic, ki iz dneva v dan eskalirajo v nekaj nepojmljivega, bomo preprečili! V kolikor bi testiranje otrok postalo obveza ali celo pogoj za obiskovanje izobraževalnega procesa, je na mestu globoko zavedanje, da ob pogojevanju obiskovanja šole s testom ali zavračanje netestiranega otroka ali nemara celo izključitev iz šole, korak v očitno in osupljivo kršitev veljavne zakonodaje, Ustave in mednarodnega prava. Zanima nas, kdo bo vam takrat pomagal, ko bodo sodišča začela odločati v dobro ljudstva? Vlada RS? MIZŠ?

Vlada RS je v imenu epidemije (stanje, ki mu nismo priča le pri nas), temveč po večini držav Evropske unije, globoko zarezala v pore ustavnih in demokratičnih pravic in vsakomur je že jasno, da je pravo postalo zgolj črka na papirju. Zato je treba delovati previdno in zelo jasno. Zdaj že jasno vemo, da podzakonski akti lahko podrobneje urejajo materijo, ki jo določa zakon, a ta “pravica” ne pomeni, da se pravice ožijo in dolžnosti širijo.

Hkrati Vas pozivamo, da dobro preberete in ozavestite posledice nošenja mask za otroke in tudi vaše zaposlene, razmislite koliko učiteljev je do sedaj bilo pozitivnih v vsem tem času in sprejmite stališče, da zaščitite delavce in otroke, saj navsezadnje zavzemate držo kot da ste predstavnik vseh. Pa ste res? Koliko ravnateljev ste vprašali za mnenje, koliko staršev ste vprašali za mnenje, koliko mnenj, ki niso identična vašim, ste sprejeli, o njih kritično premislili? Glede na nastope v medijih izražate le lastno mnenje, drugačemisleče, ki svoje trditve zelo strokovno utemeljujejo, pa označujete z nadimki teoretikov zarot, staršem in učiteljem odvzemate pravico do lastnega mnenja in izražanju le tega, jih ponižujete in zasmehujete… Se vam zdi to primerna drža ravnatelja in celo predsednika združenja ravnateljev?

Zato je zdaj zadnji čas, da se izjasnite, ali boste na mestu predsednika združenja ravnateljev delali v dobro otrok in zaposlenih v šolstvu. Mnogi starši in pedagogi smo namreč zgroženi, kako arogantno želite ugajati trenutnemu političnemu aparatu. Ker to, da se vam pozivi in podpisi zdijo  “nacionalni šport” in ne izražanje volje ljudstva, ki je v teh časih ne moremo izraziti nikakor drugače, je odkrito norčevanje in podpora uničevanju pravne biti demokratične družbe. Dovolj je bilo! Pozivamo vas, da v kolikor niste sposobni zavzeti pokončne drže v dobro otrok, staršev, zaposlenih ter v dobro celotne Slovenije, je čas, da prepustite mesto nekomu, ki mu je mar, ki zmore odločevalcem pokazati pravo pot, pot do kritičnega mišljenja, empatije, pot do logičnih rešitev!

S spoštovanjem in vse dobro,

Civilna iniciativa Starši za UP mask,

Civilna iniciativa Otrok ne damo in Civilna iniciativa Delavci VIZ proti prisili